Individuální konzultace
s Míšou Majerovou

MŮJ PŘÍBĚH A FILOSOFIE

Jsem holistická mentorka žen v oblasti výživy a zdraví, ale v první řadě jsem také žena, která stála na podobném místě jako vy a nesmířila se s povrchními doporučeními pro zdraví
a spokojenost. 


Mé studium začalo výživou v 15 letech, ke které se však postupně připojovaly další oblasti s tím, jak se prohlubovalo mé poznání. Výživa totiž není jen o stravě, ale především o zdravých a funkčních buňkách. Ponořila jsem se tedy do ještě hlubších sfér a začala zkoumat, jak naše tělo opravdu funguje. Výsledkem toho je i má specializace, která proudí směrem optimalizace buněk díky práci se světlem

Nikdy jsem nesouznila s českým vzdělávacím systémem na státních institucích.
Neaktualizované informace v učebnicích, neaplikování přelomových vědních poznatků, protlačované informace, které jsou primárně předmětem finančního zisku a úzký pohled na problematiky týkající se zdraví byly pro mě jasné “red flags”, proč hledat vzdělání jinde. Rozhodla jsem se jít tedy cestou samostudia. Více než se upínat na to, že mi jedna škola dá vše potřebné, je pro mě zásadní vzdělávat se v patřičných oblastech od těch nejlepších nezávisle na systému, mezioborově a v potřebných hloubkách a záběrech i “mimo nastavené normy”. Svými rozhodnutími nechci podporovat nefunkční systém, ale chci přispívat k jeho zlepšení. 

Aktuálně se ve studiu soustředím zejména na optimalizaci funkce buněk a mitochondrií. Tímto hlubokým a jedinečným studiem díky šířce témat a hloubce informovanosti získávám (r)evoluční nástroje, které budují zdraví na epigenetické úrovni. Jednoduše řečeno: pobírám náročné a odborné informace a přináším je vám lidskou řečí do každodenní praxe.

Chápu a denně se s tím setkávám u svých klientek, jak nesnadné může být se zorientovat v nadmíře informací, které se na vás valí ze všech stran. Také vím, že ne každý má zájem a možnost jít opravdu do hloubky. Jelikož propojování zdánlivě nesouvisejících souvislostí, mezioborová spolupráce a opravdu holistický přístup ke zdraví nejsou zárukou přístupu na české scéně, chci být tou změnou, kterou chci vidět v našem světě

Ráda vás vyvedu z bodu, kdy nevíte, jak se o sebe správně starat a jak si budovat pevné zdraví, do bodu, kdy rozumíte tomu, jak vaše tělo funguje a umíte se o něj starat přesně tak, jak si zaslouží.

Nabídka konzultací

  • 90min konzultace (vstupní): 2 500 Kč / 2 100 Kč pro členy Prostoru Zdravá rodina
  • 60min konzultace (navazující): 1 500 / 1 100 Kč pro členy Prostoru Zdravá rodina
  • konzultace probíhá na ZOOM
  • před konzultací: úvodní dotazník, hluboká analýza jídelníčku a dalších oblastí
  • co získáte: nastavení adekvátních doporučení, postupů a úprav
  • z konzultace: obdržíte výstup v podobě pdf protokolu se všemi doporučeními
  • * v případě zájmu o dlouhodobou formu spolupráce (min. 3 měsíce) mě kontaktujte na e-mailu mmajerovam@seznam.cz

Kontakt: mmajerovam@seznam.cz