Partnerství v souladu

Problémy, s nimiž se dnešní vztahy potýkají, tkví v nepochopení ženské a mužské energie a její přirozenosti. Muž není žena, a proto ženu někdy nechápe. Žena se často cítí nepochopena – nemilována, a tak se kolečko nesouladu cyklí a propisuje do všech sfér partnerství včetně sexuality.

Tvořit vztahy na úrovni bezpodmínečné lásky, které nás vyživují a naplňují, není o “náhodách” a “štěstí”. Je to tady pro všechny, jež se rozhodnou být vědomými tvůrci svého života a tím i všech vztahů, kterých jsme součástí.

Kdo pochopí a pak na vlastní prožitek pozná sílu spojení ženské a mužské energie v její absolutní přirozenosti, již nikdy nebude moci jinak, než tvořit vztahy v bezpodmínečné lásce a přijetí všech zúčastněných, kdy bezpodmínečná láska a přijetí začíná u nás samotných a bez ní nelze toto vnášet do vztahů.

Společné propojení ženské a mužské energie je životaDÁRNOU silou, ne “omylem” skrze toto spojení vzniká nový život ❤️. Taková síla to je a bude-li s ní vědomě konáno, spojení ženské intuice s mužským instinktem, změní vše, co jsme za svůj život posbírali jako přesvědčení a “normy” o (nejen) partnerských vztazích!

SOučástí webináře je
  • Záznam z webináře Vědomá sexualita.
  • Webinář Partnerství v souladu, který proběhne 16. 4. 2024 ve 20:30 (odkaz na připojení se živě k webináři najdete v členské sekci).
  • Možnost pokládání otázek v průběhu webináře.
  • Po odvysílání najdete záznam z webináře Partnerství v souladu též v členské sekci.
  • Časově neomezený přístup do členské sekce, kde najdete záznamy z obou webinářů.