Rozkvést

„Uvnitř“ každého z nás existuje místo z něhož vzniká vše.

Pokud si uvědomíme toto místo, stáváme se skutečným TVOŘITELEM v jeho plném potenciálu.

Bytí nepodmiňuje, nenařizuje, nehodnotí – neexistuje v něm „musíš, ani měl bys“. 

Bytí JE…klidnou blažeností a plodnou prázdnotou, tou z níž vše vyvěrá.

Je to nekonečný zdroj veškeré hojnosti, všeho co si dokážete, i nedokážete představit. 

Dovol si rozkvést!

Dovolit si rozkvést znamená uvědomit si své vnitřní vedení, které mě vede každou jednu vteřinu.

Pokud najdeš pozorovatele v sobě, pak už jen rozkvétáš. Skrze to pochopíš, že neexistují žádná omezení.

Vědomí je tvořivou, kreativní, plodnou silou – život v děloze je ztělesněním této naší pravé podstaty. 

Je intuitivním, tvořivým, kreativním procesem, stejně jako žena sama o sobě.

V její děloze se utváří nový život skrze čisté bytí. Žena nemusí dělat nic proto, aby se život utvářel, děje se to samo o sobě a to celé se jen v čase odráží ve hmotě (zrození miminka).

V jedné dimenzi se to děje, vše se připravuje/skládá a v další dimenzi, tedy úrovni hmoty (času), se postupně vše odráží.

ROZKVÉST, neboli svoboda bytí spočívá v tom, že si uvědomujeme, kam až může sahat, co vše je pro nás již připraveno – vše se děje samo.

Nemusíš si to zasloužit, není ani potřeba to hledat, jsi tím celou dobu.

Je potřeba jen opustit koncepty mysli a přejít do vědomí toho, kým jsem skutečně a skrze to pochopit jak neomezená je má síla v tomto hmotném světě.

Je to něco, co žiješ v jednoduchosti svého každodenního života.

Rozkvést je synonymem lehkosti, svobody, autenticity, ohromné moudrosti a pro mysl nepředstavitelných možností.

Je to o vědění, že neexistuje žádná vnější okolnost, nic, co by mohlo ovlivnit to, kým jsem.

Neexistuje nic, co by tě mohlo položit, protože ve vědění je veškerá síla a hojnost všeho

Rozkvést pak tedy znamená osvobodit se od konceptu „KDO JSEM JÁ“  a skrze to uvidět, že nemusím trpět a mohu žít život snů bez toho, aniž bych „musel/a dělat“, „musel/a dřít“.

Znamená to ochutnávat všechno, co si jen dokážu představit do úplné plnosti.

Žít sebe ve svém plném potenciálu je jako tančit mezi kapkami deště s pocitem, že se vděčností roztrhám a spolu s kapkami deště dopadnu na půdu, kde splynu s matičkou zemí.

Tento stav plnosti si neseme s sebou po celý pozemský život, nikoli po dobu „rozkvést“. 

Rozkvést samo o sobě není cílem, ale životem a život je synonymem pro bytí/vědomí/existenci/hojnost/tvořivost.

Rozkvést znamená skutečně žít. Znamená to osvobodit svou intuici a prožívat skrze ni.

Rozkvést znamená dovolit si naprostou plnost, uvědomit si náš potenciál a nekonečnost celého našeho bytí.

Těžké životní situace dostávají vědomého člověka do ještě většího vědomí, kdežto nevědomého do ještě hlubšího stavu nevědomí.

Máme obrovský dar MYSLI, obrovský dar INTELEKTU, jako jediný tvor na zemi.

Udělali jsme z toho zbraň, namísto toho, abychom jej moudře používali.

Kulky z této zbraně pak denně střílíme do sebe samých a oslabujeme tak vše, co pro nás už vytvořeno JE.

Nejsou-li vaše inteligence a instinkt v konfliktu, stáváte se poprvé člověkem. To je rozdíl mezi zvířetem a námi.

Zvíře nemá zdaleka takové bohatství, neb nedisponuje intelektem, díky čemuž si nemůže uvědomovat samo sebe a skrze to tvořit a prožívat ve hmotě.

JSI NEUVĚŘITELNĚ BOHATÝM, jen sis vytvořil ego a mysl používáš jako zbraň ke každodenní sebevraždě.

Opusť to, osvoboď se a dovol si už konečně naprostou svobodu – dovol si ROZKVÉST. 

Rozkvést v praxi

  • Společně se setkáme na 3 živých setkáních online (ZOOM), z nichž bude i záznam, 3.3. v 16:30, 8.3. v 17:00 a 17.3. v 16:30
  • Před, po i mezi těmito setkáními budeme držet v uzavřené skupině prostor pro jakákoliv vaše sdílení, tato skupina bude držena v rozmezí 1. – 21.3.
  • Přihlásit se můžete nejpozději do 29.2.