Komunita

MapaPropojení je zhmotněním našich hodnot, které žijeme v každodenním životě a našim přáním ze srdce je spolu-vytvořit zde prostor, kde se propojí Nová společnost sdílejíc skutečné hodnoty, jako je pravda, láska a spolupráce. Tvoříme zde takový svět, v němž sami chceme žít, ukazovat jej našim dětem jako normu a předat tuto normu dalším generacím. Z lásky k sobě, našim dětem a Matce Zemi.

Z celého srdce děkujeme každému, kdo svým bytím dělá tento svět lepším a zdravějším místem.